สลาก ธอส

สลาก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดจำหน่าย “สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus” และ ชุดวิมานเมฆ

สลาก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดจำหน่าย “สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท จำหน่ายหน่วยละ 50,000 บาท รวม 6 แสนหน่วย (แบ่งเป็น 6 หมวด ๆ ละ 100,000 หน่วย) อายุสลาก 2 ปี อัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุด 1.25% ต่อปี ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 3 ล้านบาท ตลอด 24 งวด เริ่มเปิดจำหน่ายสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 และออกรางวัลครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำหน่ายผ่านช่องทาง Mobile Application : GHB ALL GEN, GHB ALL และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สลาก ธอส เฮง99

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้รักการออมผ่านสลากออมทรัพย์ ธอส. พร้อมลุ้นโชครับปีกระต่าย 2566 ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ “สลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus” มูลค่าหน่วยละ 50,000 บาท จำนวน 600,000 หน่วย (แบ่งเป็น 6 หมวด ๆ ละ 100,000 หน่วย) กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท อายุสลาก 2 ปี ให้อัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุด 1.25% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมหน่วยละ 51,250 บาท อีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนรวม 24 ครั้ง แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 3,000,000 บาท จำนวน  1 รางวัล (เสี่ยงหมวด), รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล/หมวด, รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง), รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท (หมุน 1 ครั้ง), รางวัลเลขท้าย 2 ตัว มูลค่ารางวัลละ 200 บาท (หมุน 1 ครั้ง) และรางวัลเลขท้าย 1 ตัว มูลค่ารางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง) โดยมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ สูงถึง 0.025% และฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 1 ตัวทุกงวด อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วย

 

เฮง99 สลาก ธอส

 

สลากออมทรัพย ธอส.รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ(สิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่าย)

ราคาต่อหน่วย : หน่วยละ 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยต่อปี  : ฝากครบ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.00 – 1.40% ต่อปี เมื่อฝากครบกำหนด

หลักเกณฑ์เงื่อนไข : 

– สำหรับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
– เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อในการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และเพื่อเป็นบัญชีสำหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและรับเงินรางวัล (ถ้ามี)
– รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัล มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 36 ครั้ง
– ดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน (กรณีเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) จับรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2562
– เงื่อนไขการแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

สลาก ธอส เฮง99

1. ระยะเวลาแจ้งความประสงค์จะซื้อตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562
2. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคขั้นต่ำ 500 บาท
3. ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดในใบแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และ หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคเพื่อโอนซื้อสลากฯ ทั้งนี้ชื่อผู้ถือสลากฯ ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค
4. ลูกค้าต้องแจ้งจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ (ราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท จองซื้อได้ไม่เกิน 5 หน่วย/ท่าน)
5. ลูกค้าต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์รับโชคตามจำนวนเงินที่แจ้งความประสงค์จะซื้อสลากภายในวันที่ธนาคารกำหนด โดยหากในวันที่กำหนดดังกล่าวมีจำนวนเงินในบัญชีออมทรัพย์รับโชคไม่เพียงพอกับการซื้อสลากตามสิทธิ์ที่ได้รับ ลูกค้ายินยอมซื้อสลากตามจำนวนหน่วยสลากที่จำนวนเงินในบัญชีสามารถซื้อได้แม้จะไม่เป็นไปตามสิทธิ์ที่ได้รับ และสละสิทธิ์การซื้อจำนวนหน่วยที่เหลือที่ตนได้รับตามสิทธิ์
6. ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารโอน/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค เพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ตามจำนวนหน่วยที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อ

  • 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 1,000,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 1,010,000 บาท
  • 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 1,020,000 บาท
  • 3 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย = 1,042,000 บาท

 

สลาก ธอส

สรุป สลาก ธอส

ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ชุดพิมานมาศ Plus ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายในกรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับลูกค้ารายย่อยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทาง Mobile Application : GHB ALL GEN, GHB ALL และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share facebook tweet line
บาคาร่า
ดูทั้งหมด >
หน้าแรก หน้าแรก บอลสด บอลสด เล่นเกม โปรโมชั่น โปรโมชั่น สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก