www.เราชนะ.conm

www.เราชนะ.conm โครงการ”เราชนะ” เช็คสิทธิ์เราชนะรอบใหม่ล่าสุด 5000 บาท เช็คสิทธิ์เราชนะ เงินเข้า

www.เราชนะ.conm โครงการเราชนะ

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

www.เราชนะ.conm

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

www.เราชนะ.conm

เพื่อลดการสัมผัสเงินสด
รูปแบบการใช้จ่าย Cashless 100%

โครงการ “เราชนะ” ได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
สูงสุด 9,000 บาทต่อคน*

www.เราชนะ.conm

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ
  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
คุณสมบัติร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชน
สำหรับผู้ประกอบการ

การรับสิทธิช่วยเหลือ


www.เราชนะ.com เช็คสิทธิ์


เช็คสิทธิ์เราชนะ เงินเข้า

โครงการเราชนะล่าสุด

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชน
โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลงทะเบียน

www.เราชนะ.conm

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่ง
ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
และโครงการคนละครึ่ง
ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับประชาชน

1

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com
2

กดตรวจสอบสิทธิ

กดตรวจสอบสิทธิ
3

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
4

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
5

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าธงฟ้าฯ

ร้านค้าธงฟ้าฯ

ร้านค้าเราชนะ

ร้านค้าเราชนะ (เช่น รถรับจ้าง
รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการ
รายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับร้านค้า

(เฉพาะผู้ประกอบการประเภทบริการ เช่น รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)
1

มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา
2

สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
3

www.เราชนะ.com

เข้า www.เราชนะ.com
4

สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า

สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า
5

กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร

กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร
6

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
7

ระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

ระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
8

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดต่อผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ
9

แจ้งผลการสมัคร

โครงการฯ แจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS
10

เข้าระบบแอปฯ พลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ

เข้าระบบแอปฯ พลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ

วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

 

1

เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป
2

พิมพ์ค้นหา “เป๋าตัง” ในช่องค้นหา
3

www.เราชนะ.conm

เลือก “GET” หรือ เลือก “ติดตั้ง”
4

www.เราชนะ.conm

ระบุ เบอร์มือถือ
5

www.เราชนะ.conm

ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
6

www.เราชนะ.conm

กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
7

www.เราชนะ.conm

ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
8

www.เราชนะ.conm

ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
9

www.เราชนะ.conm

ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้

สรุป www.เราชนะ.conm

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ โครงการ “เราชนะ” ได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 9,000 บาทต่อคน คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุดไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

Share facebook tweet line
โปรโมชั่น
ดูทั้งหมด >
หน้าแรก หน้าแรก บอลสด บอลสด เล่นเกม โปรโมชั่น โปรโมชั่น สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก