ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 22 กันยายน 2566

เลขที่ออก
7384
3 ตัวบน
384
2 ตัวล่าง
73

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 กันยายน 2566

เลขที่ออก
3400
3 ตัวบน
400
2 ตัวล่าง
34

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 20 กันยายน 2566

เลขที่ออก
0003
3 ตัวบน
003
2 ตัวล่าง
00

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 กันยายน 2566

เลขที่ออก
3914
3 ตัวบน
914
2 ตัวล่าง
39

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 18 กันยายน 2566

เลขที่ออก
8587
3 ตัวบน
587
2 ตัวล่าง
85

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 15 กันยายน 2566

เลขที่ออก
7219
3 ตัวบน
219
2 ตัวล่าง
72

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 14 กันยายน 2566

เลขที่ออก
0402
3 ตัวบน
402
2 ตัวล่าง
04

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13 กันยายน 2566

เลขที่ออก
6372
3 ตัวบน
372
2 ตัวล่าง
63

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 กันยายน 2566

เลขที่ออก
1108
3 ตัวบน
108
2 ตัวล่าง
11

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 11 กันยายน 2566

เลขที่ออก
1134
3 ตัวบน
134
2 ตัวล่าง
11